Miễn phí SendBlaster Pro tiết kiệm $150

Miễn phí SendBlaster Pro 2019

SendBlaster là phần mềm email hàng loạt tốt nhất để quản lý danh sách gửi thư và thiết lập các chiến dịch tiếp thị email trong vài bước. SendBlaster kết hợp thành một sản phẩm tính thực tiễn của một phần mềm email hàng loạt với tính linh hoạt của dịch vụ web email số lượng lớn. Một mặt bạn tạo các bản tin và quản lý danh sách trực tiếp trên máy tính để bàn của mình: mặt khác bạn có dịch vụ theo dõi email trên đám mây để xử lý báo cáo và cải thiện các chiến dịch email của mình.

SendBlaster phát hành hoàn toàn mới của chúng tôi, với đầy đủ các tính năng tuyệt vời.

Sale Page: https://www.sendblaster.com/buy/

p/s: Download miễn phí SendBlaster Pro 2019 nhanh kẻo link die nhé mọi người 🙂

Nếu thích bài viết của mình thì thoải mái chia sẽ cho nhiều người cùng biết mọi người nhe!

Leave a Reply

Miễn phí SendBlaster Pro tiết kiệm $150