Bạn vui lòng thanh toán học phí, mua tools,…. vào tài khoản bên dưới nha!

TECOMBANK:

STK: 19030299894026

CHỦ TK: NGUYEN THANH TRA

CHI NHÁNH: MẬU THÂN, CẦN THƠ

Chuyển khoản xong vui lòng liên hệ mình tại facebook để mình hoàn thành giao dịch nha!